Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Får Martine saken for mye oppmerksomhet?

Martine saken er igjen førstesidestoff i norske medier og sannsynligvis også i britiske medier etter at dronning Elizabeth har engasjert seg i saken. Sist i rekken er tidligere statsminister i Norge Kjell Magne Bondevik som skal inn og jobbe i kulissen for å få utlevert Farouk Abdulhak fra Jemen.

Jeg mener selvfølgelig som alle andre at saken er svært tragisk og at det er patetisk at det skal være så vanskelig å bringe den antatte gjerningsmannen for retten når man vet hvem det er og hvor han befinner seg.

På den andre siden vil jeg allikevel spør om det er riktig å gi slike Enkeltsaker så enorm medieoppmerksomhet smatidig som andre like alvorlige hendelser og i mange tilfeller enda grover kriminelle handlinger nærmest får en fotnote i media. Den forvunnende jenta i den såkalte "Maddie" saken er et annet eksempel på overeksponering av enkeltsaker. Er det riktig å gi slik enorm oppmerksom til slike saker enkelt og grteit fordi den rammede familien er ressurssterke og har forstått seg på hvordan media fungerer og skal håndteres?

Hvsa mener du?

Trenger du nytt kredittkort?