Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Diverse

Hva tenker skotske myndigheter med?

Personen som er dømt for å ha sprengt flyet over Lockerbie i 1988 hvor 270 mennesker omkom har blitt benådet av skotske myndigheter av bearmhjertighetsårsaker slik at han kan reise hjem til Libya for å dø stakkar. Han skal ha 3 måneder igjen å leve. I dag melder Dagbladet at han ble tatt i mot som en folkehelt når han kom hjem til Libya.

Hva i all verden tenker skotske myndigheter med? For en dumskap og hvilket signal dette er å sende ut i verden. Det er også en hån mot de tusenvis av familiemedlemmene til de som ble rammet av bomben påflyet.

Det er tydeligvis ikke bare i Norge vi har dumsnille politikere. Dette slår faktisk de rødgrønne i senk i form av dumskap...

Tør du å reise til Kongo etter dette?

Rettsaken i Kongo hvor nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French er tiltalt fremstår som et overtramp mot de tiltalte i forhold til menneskerettigheter. Selv påstår de tiltalte at de bare ble forsøkt ranet.

Saken har fått enorm mediaoppmerksomhet i Norge samt at Norge har stilt med representanter fra US i Kongo. Dette er forholdsvis uvanlig, normalt får slike saker liten oppmerksomhet i Norge. Jeg antar at de Kongolesike myndighetene faktisk har tatt seg selv litt i nakken i forhold til å iverata rettighetene til de tiltalte, dette til tross for at listen på brudd på menneskerettighetene er lang. Man kan bare tenke seg hvordan rettsaken ville ha utartet seg dersom saken ikke hadde fått den oppmerksomhet fra norsk side som den har fått.

Jeg er ihvertfall sikker på at det svært mye til før jeg klarer å la meg overtale til å reise til Kongo eller andre u-land i Afrika etter dette når jeg vet hva som venter meg dersom jeg skulle komme i politiets/ militærets søkelys. Tør du?

Hvor er Amnesty?

Kongo saken fremstår mer og mer som en farse i brudd på menneskerettigheter. To nordmenn blir totalt overkjørt av det Kongoleiske "rettsapparatet" hvor det ene bruddet på menneskerettighetene er grovere enn det andre.

Uten å ha noe statistikk eller fakta å støtte meg til tør jeg påstå at nordmenn flest er svært aktive i å støtte Amnesty. Da synes jeg det også er rimelig å forvente at Amnesty også viser at de er der når nordmenn utsettes for brudd på menneskerettighetene og ikke bare frihetsforkjempere i fremmede land. Jeg antar også at det ville være en vinn-vinn situasjon for organisasjonen som sannynligvis ville fått enda mer støtte fra nordmenn.

For all del, muligens Amnesty allerede er aktive i saken og at det er media som er dårlige til å få dette frem.

 

Er dette vårt tiårs svar på Scandinvian Star ulykken?

Det kommer akkurat nå de første nyhetsmeldinger om at et passasjerskip står i kraftig brann i Frihamnen i Stockholm.

Slik jeg forstår det ligger skipet fortsatt til havn noe som selvfølgelig gjør redningsarbeidet lettere enn om de var til havs. Allikevel er brann i  et passasjerskip med 1600 passasjerer svært alvorlig selv om de ligger til land. La oss håpe at de lykkes med å evakuere raskt slik at menneskeliv ikke går tapt.