Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Denne tsunamien får neppe like stort omfang som tsunamien i 2004!

Det har vært et kraftig jordskjelv i Stillehavet med påfølgende tsunami som ihvertfall har rammet Amerikansk Samoa og Samoa hardt.

Heldigvis ser det ut til at denne tsunamien rammer et område med langt mindre befolkningstetthet enn tsunamien i 2004 som tok livet av flere hundre tusen mennesker. Vi får håpe at dette ikke kommer enda flere større skjelv som det er antydet at kan bli en realitet.