Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Dette har lite relevans til skyldspørsmålet om mord!

I forkant av ankesaken i Kongo fortsetter VG å grave opp oppgulp om Tjostolv Moland og Joshua French. Denne gangen kommer det riktignok frem at det ikke var så veldig lysky virksomhet nordmenne planla siden det nevnes at de skulle være underlagt Kenyas presiden og skulle bekjempe krypskyting av dyr.  Allikevel føler jeg artikkelforfatteren er opptatt av å skape et annet bilde av nordmennene enn det de ønsker selv å fremstå som.

Jeg synes norske medier skla fokusere på sak og rettergang. Det som er viktig er om Moland og French er skyldig i drap eller ikke, samt at de får en rettferdig rettergang. Når det gjelder spionanklagene er det vel ingen i Norge som tror på det allikevel så det er heller ingen hensikt å fokusere på. Hva de gjorde i Afrika er egentlig svært uinteressant iforhold til skyldspørsmålet men slikt fokus er svært negativt for det norske engasjementet som kjemper for at de skal få rettferdig rettergang.