Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Fornuftig men provoserende!

Den dømte Nokas raneren Kjell Alrich Schumann får forholdene lagt til rette slik at han får pleid hesteinteressen mens han sitter strengt bevoktet i fengsel. Dette skjer naturligvis på skattebetalernes regning.

Det er i utgangspunktet utrolig provoserende å se at mine skattepenger går til å pleie straffedømte fangers hobbyer. På den andre siden har vel ingen kunne påvise at det gagner samfunnet å gjøre et fengselopphold verst mulig for de innsatte. Det å få de innsatte til å føle at de har mulighet til å komme tilbake til samfunnet og finne sin naturlige plass der er utrolig viktig for å unngå gjentakelsesfare.