Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Kan mislykket avrusning kalles mord?

Michael Jacksons dødsfall etterforskes nå som drap og det er kommet frem av Jacksons lege har gitt han en dødelig overdose med narkosemedisin for at Jackson skal få sove.

Ifølge legen selv har dette vært gjort i en form for nedtrapping etter at Jackson tidligere leger har gitt han store doser medisiner. Spørsmålet jeg stiller meg er om at det kan kalles drap når en lege mislykkes med avrusning i form av nedtrapping av legemidler? Jeg forutsetter da at legens forklaring stemmer noe den ikke nødvendigvis gjør. Men hva skulle legen ha av personlig vinning ved å frepe Michael Jackson?

Hver gang en lege setter sprøyter, skriver resepter eller foretar operasjoner er det med en viss fare for pasientens liv. Noen sjeldne ganger går alt galt. Er legen dermed en drapsmann selv om han har brukt uortodokse metoder?