Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Om 10 år hadde det kanskje vært fortjent!

Til verdens store overraskelse har den amerikanske presidentet Barack Obama blitt tildelt Nobels fredpris. Dette uten at han foreløping har lykkes med å noe som helst av betydning i sin periode som president. Han er fortsatt presidenten som leder omstridte kriger/invasjon i Afghanistan og Irak, han er fortsatt presidenten som er ansvarlig for den enda ikke nedlagte Guantanamo fangeleiren, han har heller ikke lykkes med å gjennomføre klimatiltak av betydning selv om miljøkamp alene tidligere har vært grunnlag for fredsprisen.

Her har vi tydeligvis med en overpotent nobelkomite å gjøre som er villig til å strekke seg alt for langt i sin sensasjonstrang. Det har vært flere omstridte priser de siste årene så det hadde vel vært fornuftig med en tradisjonell tildeling i år til noen som jobber aktivt "på gulvet" for fred.

Det er godt mulig Obama om 10 år til de grader har gjort seg fortjent til prisen, likeså er muligheten for det motsatte absolutt tilstede. Han leder tross alt USA, et land som desverre innehar rollen som verdens ledene krigshisser. Det å belønne en person fordi han prater med store ord, uten at noe er gjennomført, grenser her til det latterlige.

Det eneste positive med denne prisen er at Obama muligens vil føle seg litt kneblet av prisen og dermed vil følr det ekstra forpliktende å gjennomføre fredstiltakt.