Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Hvem eier skogen?

Løvenskiold har gått på et knusende nederlag i Borgarting Lagmannsrett i forhold til at de må levere ut kartinformasjon om skogen de eier i Oslomarka.

Bakgrunnen for saken er at Naturvernforbundet ønsker å ha oversikt over skogen slik at de kan klage på hogstmeldinger til Løvenskiold når de finner det nødvendig.

Spørsmålet jeg stiller meg er hva er hensikten med å eie skog dersom man ikke får lov til å foreta hogst i den. Sitter du ikke da igjen med ansvar uten rettigheter slik at eierforholdet ikke lenger har noen hensikt?