Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Man kan bare drepes en gang!

Den hårreisende og latterlige rettsaken i Kongo overgår seg selv hver eneste dag i Mongo sprell fra "påtalemyndighetene".   I dag ble det lagt ned påstand om 5xdødsstraff for de tiltalte nordmennene.

Jeg må si at jeg stusser litt over tankegangen her. Er dette en måte å få de selve straffen til å samsvare erstatningsbeløpene på 45xlandets BNP? Eller mener de bokstavelig at de skal drepes, vekkes opp fra de døde for deretter å drepes igjen 5 ganger?

Til og med i vestlige land blir man idømt flere hundre års fengsel. Det er jo litt fornuftig for man vet jo ikke hvor langt menneskeheten er kommet i utviklingen om 50-100år i forhold til menneskets levealder. Men jeg tviler på at teknoloien noen gang kommer så langt at vi kan vekke mennesker opp fra de døde.

Jeg er forøvrig forundret over den norske regjeringens passitivitet i saken. Det er vel kanskje på tide at Stoltenberg eller Støre går aktivt ut mot Kongo og fordømmer åpenbare brudd på menneskerettigheter mot norske statsborgere. De kan legge press på landet fra mange vinkler.