Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Merkelig at verden ikke forstår alvoret?

Det kommer stadig nye raporter og fremtidsutsikter om den kommende klimakrisen vi står ovenfor dersom det ikke gjøres noe særdeles drastisk i verden på veldig kort tid. I dag offentliggjør VG utdrag fra en ny rapport som varsler økt vold og konfliktnivå på grunn av klimakrisen.

Jeg er svært forundret over at så mange gamle og konservative politikere fortsattt holder igjen i klimakampen og stiller spørsmål ved om krisen er reel og ønsker å prioritere økonomisk vekst fremfor klimakamp. Jeg er like forundre over at disse politikerne og forretningsfolk ikke ser det enorme potensialtet i de mange forretningsmulighetene i klimakampen ved å komme tidlig på banen med nye klimavennlige produkter og patenter.

Verdenssamfunnet kommer til å reagere, jeg er bare redd for at det blir for sent...