Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Medieoppmerksomheten skaper titals lignende kidnappingssaker!

En ny grusom kidnappingsak med offer som er holdt innelåst i nesten 20 år er underopprulling i USA. Denne gangen er det Jaycee Lee Dugard som har dukket opp like plutselig som hun forsvant. I verste Fritzl stil har kidnapperen rukket og få 2 barn med henne, som han bedyrer han ikke har rørt (som om det skulle sette han i så veldig mye bedre lys).

Saken får forståelig nok enorm oppmerkosmhet over hele verden. Jeg mener at media snar bør lære seg å ikke blås slike saker opp på denne måten. En liten fotnote bør være tilstrekkelig, alt annet vil bare være med på å hele bensin på bålet til andre potensielle kidnappere og jeg tror ikke jeg tar feil når jeg påstår at denne saken indirekte vil føre til et titals lignende kidnappinger, sannsyligvis med enda mer tragisk utfall.

Hva mener du? Bør media i større grad kjenne sin påvirkningskraft og dysse ned enkelte saker?