Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Finanskrisa var en katastrofe for miljøkampen!

Ifølge VG tegner WWF et enda mer dystert bilde om jordas fremtid i en ny raport. Dette gjelder først og fremst nedsmeltingen av forskjellige isbelagte områder noe som er veldig vesentlig for den globale balansen.

For 2 år siden stod miljøkampen på topp av nesten alles prioriteringslister, både politikere, privatpersoner og bedrifter hadde fokuset inne. Så kom finanskrisa og alt gikk tilbake til den gamle kampen om å overleve i en tøff hverdag. Ritkignok førte finanskrisa til en kortsiktig nedgang i det globale forbruket men på sikt er dette ikke tilstrekkelig. Det er behov for glabal satsning på fullstendig omveldtende og drastiske tiltak. Dette var verden i ferd med å instille seg på før fionanskrisen.

Hva tror du? Kommer menneskeheten til å endre sitt handlemønster i tide til å redde kloden?