Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Den evige jakten på syndebukker!

Godsvogntragedien i Oslo setter igjen agendaen "vi må finne syndebukken" på dagsorden.

Denne evige jakten på syndebukker starter hver gang det skjer noe tragisk i samfunnet. Samfunnet klarer tydeligvis ikke å akseptere at hendige uhell og ulykker skjer i et moderne samfunn og har forøvrig gjort det siden tidenes morgen.

Mine motstandere hevder på sin side at det er viktig å finne årsaken for at slik ikke skjer igjen, nye rutiner kan lages osv. Sludder, vi lever i et overregulert samfunn der du nærmest må ha 10 sertifikater og godkjenninger for å gå utenfor døre hjemme. De samme irriterer seg over at stadig flere lider av angst og depresjoner, er det rart?