Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Bare i Russland...!

I Norge sladdes forbrytere til det absurde i Norske medier. Det er ikke lov å filme tiltalte i rettsaker i rettsalen eller på vei inn/ut dersom de ikke har samtykket på forhånd. Det samme gjelder bilder av ettersøkte forbrytere. Det blir ganske patetisk å gå ut i media å etterlyse en sladdet person.

Russland derimot er det andre regler som gjelder. Etter den siste terroraksjonen foretatt av to kvinner på Moskvas undergrunnsbaner opererer Russerne på en noe annerledes måte. Der spar de frem huene til de istykker sprengte kroppene og legger ut bilde av huene i media og på nett.

En helt grei praksis spør du meg, vel og merke så lenge det ikke foreligger noe som helst tvil om at dette er de skyldige. Hva mener du?