Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Hvorfor skal folk alltid utfordre skjebnen?

Hver vinter skjer det rasulykker i Norge som krever liv, spesielt påske og vinterferien er spesielt representert i denne sammenheng. Sist ute er den tragiske rasulykken på Kvalyøa Skjærtorsdag.

Uten at jeg kjenner til detaljene rundt den siste ulykken så viser det seg veldig ofte at de rasutsatte har oppsøkt områder de burde vist at medførte høy risiko. Norge er et stort land, hvorfor ikke nøye seg med de trygge områdene? Det er jo tross alt nok å ta av....