Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Selvfølgelig er det politiets skyld...

En mann døde tragisk nok i en ATV ulykke i Lillesand etter at han forsøkte å kjøre fra politiet på en stjålet ATV.

Som normalt i dette landet så er det poltiet som blir satt i søkelyset, ikke fyren som hadde stjålet en ATV. Selvfølgelig mener jeg at ingen fortjener å dø fordi de har stjålet en ATV, så viktig er ikke et kjøretøy. Men når de har satt seg selv i en slik situasjon må de regne med å bli forfulgt av politiet. De har da to valg stoppe eller forsøke å stikke av, det siste alternativ medfører dessverre en betydelig risiko for eget liv og helse noe som kom smertelig frem i denne saken.

For å si det på en annen måte. Hadde det vært min ATV som hadde blitt stjålet så hadde jeg blitt fly forbannet dersom jeg fikk vite at politiet hadde latt tyven stikke av fordi han ikke skulle skade seg selv under fluktforsøket.