Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Kan Kongo overaske med en frifinnelse?

Kl 10 i dag skal dommen i Kongosaken komme der nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French er tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Aktor har lagt ned påstand om 5xdødstraff for begge samt 30 milliarder (nedjustert fra 3000milliarder etter en "uheldig kommafeil").

Alle forventer seg at rettsfarsen skal fortsette slik at nordmennene blir dømt i henhold til aktors påstand. Det hadde derfor vært morsomt om dommeren hadde frifunnet nordmennen på alle punkter slik at de kan reise hjem og andre nordmenn igjen tør å besøke dette forskrudde landet.