Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Forby religion, det er bare eventyr uansett!

Religion er og blir en kilde til konflikter, kriger, terror og mye annet søppel. Ikke bare foregår kampene mellom de forskjellige religionene men internt i hver enkelt religion foregår det en intens kamp om tolkning av skrifter og om hvor strengt det skal tolkes.

Denne påsken har terrorhandlingene i rusland som har religiøse undertoner fått overskrifter. Samtidig får vatikanet sin "rettmessige" plass i påsken i norske medier, dog i negative ordelag.  Vatikanets håndtering av det påståtte misbruk av mindreårige av prester.

Uansett så er og blir religion bare eventyr som menneskeheten har tatt steget lenger og gjort til "sannhet" for å holde styr på menneskemasser langt tilbake i tid. Jeg kan ikke fatte og forstå at mennesker med IQ på over 100 kan tro på dette våset, uansett om barnet heter islam, budsime eller det er vår egen statsreligion det er snakk om.