Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Straffenivået for narkosmugling er for høyt!

Den såkalte Boliviasaken får igjen mye oppmerksomhet i media i forbindelse med den pågående rettsaken mot de tiltalte, deriblant 2 norske jenter.

Folk skriker stadig ofte etter høyere straffer for kriminalitet i forbindelse med smugling av narkotiske stoffer. Personlig vil jeg snu på flisa og ta til orde for mildere straffer for slik kriminalitet. Jeg mener rett og slett at det ikke er så alvorlig som folk skal ha det til sett i sammenheng med andre kriminelle handlinger. Jeg mener at det uansett er brukeren til syvende og sist som velger å kjøpe og bruke narkotika, ikke smugleren. Greit nok at de hjelper med å skaffe en vare som er skadelig for "forbrukeren" men er ikke firmaer som selger sigaretter, alkohol, usunn mat og så videre i så fall også ansvarlig når forbrukerne dør tidlig som en konsekvend av dette?

Det jeg vil frem til er at den store fokusen på narkosmuglere og pushere på en måte unnskylder de narkomane slik at de har en unnskylding for å fortsette misbruket. Det er alltid (med noen svært få unntak) brukeren selv som velger å ta i bruk narkotika, noe de har fått inn med morsmelka at er farlig og ulovlig. Jeg mener at ansvaret i større grad må flyttes tilbake til sluttbruker som tross alt har tatt valg som har ført til at dem blir narkomane. En annen konsekvens av lavere fokus på smuglerne vil bli et lavere prisnivå på gata noe som igjen vil føre til mindre hverdagskriminalitet da presset for å skaffe penger til stoff blir mindre.

Når det gjelder Bolivia jentene synes jeg dem har fått mer en kraftig nok smekk på hånden og mener det er på tide at de blir løslatt. Hva mener du?