Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Religion er patetisk!

De siste ukers avsløringer om overgrepssaker i den katolske kirke med påfølgende klønete håndtering av kirken viser igjen hvor patetisk religiøse miljøer og religion generelt sett er. Det er for meg uforståelig at mennekser jeg ellers oppfatter som oppegående ikke har knekt koden bak denne bløffen som religion er. Religion er rett og slett påfunn i form av eventyr fra samfunnsledere i for tusenvis av år siden for å samle folket og unngå kaos.

At ikke folk vurderer sitt livssyn på nytt når de ser hvilket patetisk miljø de tar del i slik det så klart kommer frem i overgrepssakene i den katolske kirke. Det samme kan sies om Islam med all elendigheten vi ser med terror, kvinneundertrykkelse m.m. Slik kan jeg fortsette med de fleste religioner.

Nå må folk forstå at vi lever i 2010. Store deler av koden om vår eksistens og opprinnelse er avslørt og kan i stor grad kalles evolusjon. Det er ikke mer komplisert enn som så.