Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Får Martine saken for mye oppmerksomhet?

Martine saken er igjen førstesidestoff i norske medier og sannsynligvis også i britiske medier etter at dronning Elizabeth har engasjert seg i saken. Sist i rekken er tidligere statsminister i Norge Kjell Magne Bondevik som skal inn og jobbe i kulissen for å få utlevert Farouk Abdulhak fra Jemen.

Jeg mener selvfølgelig som alle andre at saken er svært tragisk og at det er patetisk at det skal være så vanskelig å bringe den antatte gjerningsmannen for retten når man vet hvem det er og hvor han befinner seg.

På den andre siden vil jeg allikevel spør om det er riktig å gi slike Enkeltsaker så enorm medieoppmerksomhet smatidig som andre like alvorlige hendelser og i mange tilfeller enda grover kriminelle handlinger nærmest får en fotnote i media. Den forvunnende jenta i den såkalte "Maddie" saken er et annet eksempel på overeksponering av enkeltsaker. Er det riktig å gi slik enorm oppmerksom til slike saker enkelt og grteit fordi den rammede familien er ressurssterke og har forstått seg på hvordan media fungerer og skal håndteres?

Hvsa mener du?