Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Er det ikke flott med litt liv på kirkegården?

Gravferdsetaten i Oslo går ut og oppfordrer folk til å vise mer hensyn ved bruk av kirkegårdene i Oslo. Nå er det spesielt grilling på kirkegårdene som tas opp samtidig som mer tradisjonelle problemer som jogging, piknik, lufting av hunden og soling nevnes. Ogdå narkomane som setter sine skudd tas med.

For all del ingen synes det er trivelig å finne en sliten narkoman med heroinsprøyta i armen oppetter gravstøtten til sine nærmeste. Det er heller ikke mye trivelig å finne en engangsgrill på gravstøtten og inse at det har vært fullt grillparty på familiegraven.

Nå er imidlertid de største kirkegårdene såpass store med mye ubrukte arealer at det fint bør være mulig å foreta seg slike aktiviteter uten å støte noen. Ved å vise normal høflighet og hensyn bør det være plass til dette også. Det er vel ingenting som er mer trist en en livløs kirkegård? Det er vel nok at det er rimelig dødt under torva?