Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Verden lærer aldri!

Atter en gang har det skjedd en tragedie i forbindelse med ansamling av store folkemengder på et arangement. Denne gangen er det på en tysk festival at 18 personer måtte bøte med livet i tilegg til en rekke skadde.

Jeg kan ikke forstå hvorfor slikt skjer gang på gang. En ting er at arangørene mislykkes med sitt sikkerhetsopplegg men at folk ikke hver for seg er mer oppmerksom på problemstillingen er merkelig. Har samfunnet i dag blitt så overbeskyttende at folk ikke lenger vurderer mulige faremomenter f.eks. i forbindelse med ansamlinger av store folkemengder slik tilfellet er her?

Forøvrig vil vel denne saken også resultere i den evinnelige jaktien på syndebukker som om det er noen som har gjort dette med vilje. Verden er rar slik, vi må alltid finne noen å legge skylden på når ulykker skjer.....