Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Selvfølgelig skal saken gjenopptas!

Mye tyder på at levningene som ble funnet nedgravd i Nedre Eiker i går tilhører den forsvunnede Belur Sardar hvor saken mot den mistenkte ektemannen ble frafalt i 2007 på grunn maglende bevis.

VG-nett spekulerer i dag i om saken kan gjenopptas dersom det viser seg at det faktsik er henne som er funnet og bevisene igjen peker mot ektemannen. Selvfølgelig skal saken i så fall gjeopptas. Dersom det mot formodning finnes noen lovhjemmel som hindrer dette er dette noe som vi må få endret omgående. Vi kan ikke og skal ikke ha et samfunn hvor drapsmenn går fri på grunn av tåpelige begrensninger i lovverket.