Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Hvor er den store nyhetsverdien i dette?

Dagens store nyhet i norske medier ser ut til å være rettsaken mellom Thomas Giertsens selskap Feelgood Scene Film og TV AS og tidligere ansatt Marit Egeland. Med andre ord, en relativ normalt tvist mellom tidligere ansatt og arbeidsgiver som har havnet i retten.

Jeg kan til en viss grad forstå at media har en noe større interesse av saken på grunn av at en kjendis er involvert (selv om vi ut fra sakens fremstilling fort kan få inntrykk av at det er Giertsen selv som er saksøkt) og dermed er sladderens verdi inne i bildet. Men at en slik fillesak til de grader skal dominere en hel dag og sikkert påfølgende dagers nyhetsbilde er jo helt på trynet.

At en av overskriftene på VG nett er "Han kjeftet på meg" sier vel sitt om graden av alvor i saken sett i sammenheng med andre store nyhetssaker. Valla saken var jo interessant i forhold.