Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Det har vært umulig for Obama å innfri de store forventingene!

President Barack Obama skal i natt holde en av sine viktisgste taler i forbindelse med helsereformen. Det stilles store forventinger til om Obama vil klare å innføre obligatoriske helseforsikirnger til hele landets befolkning i hans presidentperiode.

Forventingene til Obama har vært skyhøye og umenneskelige å imøtekomme. Jeg tror imidlertid det å klare å innføre helseforsikringer for hele landets befolkning vil være helt avgjørende i forhold itl om han blir gjenvalgt for en ny fireårsperiode. Dersom han ikke klarer dette vil det være synd for USA og verden forøvrig. Obama bringer mye possitivt med seg og er possitivt for USA og verdensfreden.