Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Ja til egenandel, nei til overformynderi!

VG skriver i dag at 4 av 10 gynekologer ønsker å innføre egenandel på keisersnitt der det ikke foreligger medisinke årsaker. I dag må det foreligge medisinkse årsaker for å få utført keisersnitt.

Jeg er helt målløs over at en slik debatt finnes. Selvfølgelig må det være frivillig å velge et keisersnitt fremfor en tradisjonell fødsel der skrevet blir utvidet til det 20 dobbelte. Selv om kvinnen er født slikt og fint skal tåle en fødsel bør det jo være fullt forståelig at mange er desperate for å unngå å oppleve den smerten det er å gjennomgå en fødsel. Som mann må jeg si at jeg hadde blitt ganske desperat dersom jeg viste at i løpet av de neste 9 månedene skulle drite ut en håndball uten at det var mulighet for å få den ut ved hjelp av operasjon fordi en arrogant lege mente at det ikke var noe i veien med fiseringen min.

Samfunnet betaler i dag fedmeopperasjoner for folk som ikke er i stand til å styre appetittset sin. Hvorfor skal folk som fryker en vanlig fødsel da ikke få gjennomført et keisersnitt dersom de selv ønsker det? Forresten er angst en lidelse/sykdom som ellers behandles av helsevesenet.Fødselsangst bør jo da regnes som medisinsk god nok grunn alene. Hvorfor har leger så stort behov for å vite best og trang til å bestemme over andre mennesker?

Selvfølgelig kan det innføres en liten egenandel på keisersnitt siden vi allerede må betale det for alt annet i helsevesenet, men å tvinge kvinner til å reise til utlandet for å få utført et keisersnitt får meg til å tenke på abortlovgivingnen i enkelte land vi ikke ønsker å sammenligne oss med...