Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Medieskapt drama og sosialpornografi!

Hele verden følger innspurten i den pågående redningsaksjonen i Chile etter gruveulykken for ca 2 mnd siden. En etter en skal de 33 gruvearbeiderne heises ut gjennom den 622 meter lange sjakten med en diameter på godt under en meter.

For oss med klaustrofobi får utrykket nye dimensjoner med tanke på å heises gjennom en sjakt på 622 meter i massivt fjelll. Dog tror jeg redningsmannskapene har veldig god kontroll på det som skal skje med tanke på de ressurser og prestisje som er lagt i prsojektet.

Ifølge TV2 nyhetene skal hele 17 personer fra redningsmannskapene i løpetav redningsaksjonen ned til gruvearbeiderne. Dersom det hadde vært den minste tvil om at det skulle oppstå nevneverdige problemer hadde disse selvfølgelig aldri blitt sendt ned til gruvearbeiderne. Spenningen rundt siste del av redningsarbeidet er derfor etter min mening et medieskapt spill for galleriet for å øke verdien av sendingene og reportasjer rundtr redningsakjonen.