Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Jeg har positiv erfaring med kjønnsdelt gym!

Vg kan i dag melde at en skole i Tromsø har inndelt kjønnsdelt gym etter at foreldrene til en innvandrerelev opplyste om at de ville holde eleven utenfor gym timene dersom hun måtte ha gym sammen med gutter.

Jeg har tilbake fra ungdomskolen min selv erfaring fra kjønnsdelt gym. I mitt tilfelle var årsaken rett og slett at skolen ikke hadde tilstrekkelige garderobefasiliteter slik at gutter og jenter hadde gym hver for seg. Min erfaring fra dette var at vi hadde skikkelig trøkk og konkurranse i gym timene. Når jeg deretter kom på videregående og fikk gym med jenter gikk gym timer over i noe vas og jeg var sjeldent svett etterpå. Jeg vil på bakgrunn av mine erfaringer derfor ta til orde til å innføre kjønnsdelt gym på alle norske skoler (ikke på barnetrinnet). Gutter og jenter har fra puberteten og oppover foskjellig fysiske forutsetninger og delt gym er dermed naturlig etter min mening.

Når det gjelder bakgrunnen for at delt gym er innført på den aktuelle skolen i Tromsø synes jeg det er helt forkastelig at en elev/ familie skal styre undervisningen på denne måten selv om jeg støtter resultatet.