Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Hvilken skole har VG journalist gått på?

VG nett kan i dag som hovedoppslag fortelle om at politiet har gjennomført en storaksjon på Øvre Romerike mot narkotikamiljøet. VG ramser opp funnene av ulovlige midler, dyr og gjenstander men legger ekstra stor vekt på at det er funnet heroin i kinderegg, sansynligvis for å bekymre småbarnsforeldre som er redd for at ungene skal få tak i dette og tro det er noe annet. Dette fremstilles som om dett er noe nytt i rusmiljøene.

Herregud, det å oppbevarew dop i kinderegg har jo foregått i flere tiår og er langt ifra noe nytt for hverken rusmisbrukere eller politiet og burde heller ikke være det for journalister i VG. Småbarnsforeldre trenger nok heller ikke å bekymre seg. En gjennomsnittlig rusmisbruker passer bedre på dopet sitt ei stresset småbarnsmor passer på barna sine så dette har aldri vært et problem og kommer heller ikke til å bli det.

Men når man leser de siste nyhetene om narkokrigen som pågår i Mexico er det kanskje fornuftig med litt krisemaksimering for å unngå en forverring av narkoproblemet her hjemme?