Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Bra med høye strømpriser!

I følge VG-nett/ Dine penger kommer det et nytt stort prishopp på strøm i dag. Vannmagasinene i Norge er rekordtomme og kulde i Europa gjør at det ikke er mye billig overskudds strøm å hente den veien heller.

Personlig synes jeg det er meget positivt med høye strømpriser. Dette er dessverre den eneste måten å få de store massene i befolkningen til å tenke strømsparing, d.v.s. miljøvennlig. Først når det er større penger å spare tar folk tak. Det viser seg gang på gang.

Strømmen er jo helt ren i Norge sier mange. Det er absolutt en sannhet med modifikasjoner. Verdens energisituasjon må ses på som en samlet ressurs og fornybar energi, deriblandt vannkraft som utgjør kun en tredjedel. Norge er i dag en del av et gloabalt sammenknyttet strømnett. Den strømmen vi ikke bruker i Norge kan selges til land som produserer strøm med fossilt brensel. Norge kan dermed indirekte bidra til reduserte Co2 utslipp med å redusere strømforbruket selv om denne kommer fra fornybare kilder.