Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Global heksejakt!

Jeg har selv betenkeligheter med virksomheten til Wikileads og måten de uvilkårlig publidserer alt av offentlig sensitiv informasjon de kommer over. Slik jeg har forstått legger de ut så mye informasjon at de ikke selv har lest gjenom mye av dette før det lekkes ut. Dermed kommer de store nyhetene gjerne dager eller uker senere fordi noen har lest seg frem til dette. Dersom de skulle ha min troverdighet burde de ihvertfall lekket gjennom enkeltsaker som de av gode grunner skulle mene at trengte offentlighetens lys. Nå pøser de bare på.

På den andre siden har jeg enda større betenkeligheter med den heksejakten Wikileads og ikke minst Julian Assange er utsatt for. Alt fra voldteksanklager i Sverige til ønske av dødstraff fra Sarah Pahlin. Nå forsøkes han stoppes litt mer på Wikileaks vis nemlig elektronisk ved å sette pinner i hjulene for websidenes servere og pengetransaksjoner. 

Uansett, meste av skaden harallerede skjedd så i ettertid er det vel flere aktører som bør kvie seg for å se seg selv i speilet...