Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Bør være et klart skille ved 18 år!

VG kan i dag fortelle om det jeg vil kalle et hull i lovverket som gir ungdom over 18 år som studerer mulighet til å kreve med loven i bakhånd at foreldrene dekker husleie for dem.

Jeg forstår intensjonen bak loven men mener samtidig at det bør være et klart skille der barna blir ansvarlige for egen tilværelse. Foreldrene har det samme ansvaret før fylte 18 år men da har de også medbestemmelsesrett i forhold til hva barna foretar seg. Etter fylte 18 år kan imidlertid barna gjøre som de vil og samtidig kreve at foreldrene betaler. Det blir feil. De fleste foreldre bidrar med lommepenger til barn som studerer selv om de  er over 18 år, noe som bør være mer enn nok.

Nå tror jeg imidlertid at dette er en noe søkt problemstilling som gjelder svært få. De færreste barn ønsker å robbe foreldrene sine på dette viset.