Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Flytt industrien ut av bykjernen!

Vg-nett melder at 3 personer er skadet i en alvorlig arbeidsulykke på grunn av en eksplosjon på Xstrata nikkelverk i Kristiansand.

De hører etter min mening fortiden til at tung og farlig industri skal holde til midt i bykjernet av norske byer. Ikke medfører det bare fare for innbyggerne både i form av langsiktig forrurensing men også slik det viser seg i dag fare for arbiedsulykker med fare for alvorlige lekasjer av forurensing. Nå vet jeg ikke om noe akutt forurensing forekom i dag men muligheten er jo tilstede.

Stygge er disse fabrikkenee også samt at de gjerne legger beslag på flotte tomter i norges største byer. For meg kan all tungindustri flagges ut av landet men der kommer jeg neppe noen vei. Men for å få det ut av bykjernene bør jeg vel ha folk med meg?