Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Synd det er så mange kvakksalvere som advarer mot Ritalin!

VG-nett har i dag fokus på ADHD og at nyere forskning viser at jo tidligere diagnosen stilles jo større sjanse for at ADHD pasienter kommer i jobb som voksne. Medisinering er et av mange tiltak som gjør hverdagen for ADHD diagnostiserte lettere å komme gjennom.

Når det gjelder dette med medisiering av ADHD diagnostiserte så møter man desverre mange fordommer ute i samfunnet av selverklaærte naturmedisereere og kvakksvalvere. Disse påstår at bruk av Ritalin og lignende medikamenter er kjemisk lobotomering og skaper narkomane. Dette er jo direkte feilinformering. Det er jo stikk motsatt, at medisinering reduserer muligheten for å ende opp som rusmisbruker drastisk. Desverre får slike mennesker  ordet alt for mye i media og samfunnet forøvrig.