Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Sexindustrien vil alltid ha nære bånd til kriminalitet!

Et nytt toppnivådomene (.XXX) er på vei med tanke på nettsider med seksuelt innhold. Intensjonen er at nettsider med seksuelt innhold skal samles mest mulig på et domene under kontroll for å unngå barneporno og svindel.

Deler av sexindustien vil alltid ha nære bånd til kriminalitet. Sexindustri hører sammen med bruk av alkohol og andre rusmidler noe som igjen fører til mer ukritisk adferd hos kundene. Med internett sne muligheter for å drive geskjeftigen fra andre deler av verden tror jeg det må mer enn dette til for å snu trenden. Intensjonen er imidlertid veldig bra men det er nok bare et av mange steg som må til for å snu trenden.