Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Syke mennesker som har glede av dette!

Det er mye som kan tyde på at det går en pyroman løs som liker å tenne på kirker i Norge, tydeligvis jo eldre og betydningsfulle de er jo mer glede er det å tenne på dem.

Hva er det som gir et menneske glede av åp tenne på kirker? Selv finnes jeg ikke religiøs men respekterer at andre mennsker velger å tro og ikke minst har et "forhold" til sin kirke som betyr mye for dem. Uavhengig av religion har jo disse kirkene også mye å si for kulturarveun i Norge.