Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Ville din fastlege kjent deg igjen på gaten?

I dagens norske samfunn med den forholdsvis nye fastlegeordningen er hver enkelt av oss i stor grad lovprist fastlegen vår i forhold til egen helse og det å oppdage sykdommer raskt nok.

Mange fastleger har over 2000 pasienter på sin liste og da er det åpenbart at fastlegen ikke kjenner alle pasientene sine godt nok. Slik ville det muligens vært uansett selv om dagens system ikke hadde vært systematisert i det som kalles fastlegeordningen.Men jeg tror at dersom dette ikke hadde vært slik ville mange hatt lettere for å gå til en annen lege dersom de ikke var fornøyd med den behandlingen de fikk hos sin fastlege. Det er forholdsvis lett å bytte fastlege og det kan gjøres 2 ganger årlig så vidt jeg vet men jeg tror at mange ikke er klar over at det er mulig mens andre vet at det er mulig men ikke vet hvordan de skal gå frem og dermed føler seg mer eller mindre låst til en lege de ikke er komfortabel med.