Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Enda flere midtdelere!

I dag har det vært en ny alvorlig dødsulykke på norske veier. 2 personer er omkommet i en kraftig frontkollisjon i Bamle i Telemark.

Det finnes et effektivt middel mot frontkollisjoner. Det er midtdelere. Det har vært gjort en god jobb på området de siste årene men det er fryktelig mange farlige strekninger som gjenstår. Midtdelere er et forholdsvis billig og særdeles effektivt trafikksikkerhetstiltak. Det eneste negative er at det blir vanskelig å foreta forbikjøringer, noe som vanskeliggjør arbeidet for utrykningskjøretøy, men flere av disse har uttalt at dette på noen som helst måte kan stilles opp mot alle de liv midtdelere sparer.

Så kjære politikeren, gjør midtdelere til en valgkampsak. Det står om menneskeliv!