Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Hva ville du gjort med 46 millioner?

Dagens hovedpremie i V75 var på ca 46 millioner kroner. En av de største utbetalingene i spillets historie.

Det jeg rett og slett lurer på er hva du ville brukt en slik premieutbetaling på? Kom med dine innspill nedenfor.