Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Hva er vitsen med å komme med dette oppgulpet?

I Kongo saken der Tjostolv Moland og Joshua French er tiltalt bruker landets største nettaviser i dag stor spalteplass på å fortelle hvordan de tiltalte drev treningsleir i Uganda, angivelig for rekrutter/ leiesoldater. Jeg synes artiklene bærer stor preg av å skulle nedbryte Moland og French sin troverdighet i forhold til deres uskyld i rettsaken.

Årsaken til at det har vært skreket ut etter norske myndigheters engasjement i denne saken er at det åpenbart ikke er noen rettferdig rettssak som foregår. Ikke fordi alle er overbevist over deres uskyld. Det er dette, retten til en rettferdig rettssak som gjør at de aller fleste nordmenn engasjerer seg i saken. Jeg synes derfor dette er en avsporing som ødelegger dette fokuset når VG og Dagbladet indirekte gjør det de kan for å bryte ned troverdigheten til Moland og French.