Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Hvor er Amnesty?

Kongo saken fremstår mer og mer som en farse i brudd på menneskerettigheter. To nordmenn blir totalt overkjørt av det Kongoleiske "rettsapparatet" hvor det ene bruddet på menneskerettighetene er grovere enn det andre.

Uten å ha noe statistikk eller fakta å støtte meg til tør jeg påstå at nordmenn flest er svært aktive i å støtte Amnesty. Da synes jeg det også er rimelig å forvente at Amnesty også viser at de er der når nordmenn utsettes for brudd på menneskerettighetene og ikke bare frihetsforkjempere i fremmede land. Jeg antar også at det ville være en vinn-vinn situasjon for organisasjonen som sannynligvis ville fått enda mer støtte fra nordmenn.

For all del, muligens Amnesty allerede er aktive i saken og at det er media som er dårlige til å få dette frem.