Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Er dette vårt tiårs svar på Scandinvian Star ulykken?

Det kommer akkurat nå de første nyhetsmeldinger om at et passasjerskip står i kraftig brann i Frihamnen i Stockholm.

Slik jeg forstår det ligger skipet fortsatt til havn noe som selvfølgelig gjør redningsarbeidet lettere enn om de var til havs. Allikevel er brann i  et passasjerskip med 1600 passasjerer svært alvorlig selv om de ligger til land. La oss håpe at de lykkes med å evakuere raskt slik at menneskeliv ikke går tapt.