Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Fokus blir alltid mye større når katastrofer skjer i vestlige land!

Filippinenes president går nå ut og ber om internasjonal hjelp og omtaler flommen i Manilla som en større katastrofe enn orkanen Katrine som rammet New Orleans i USA for noe år siden.

Dessverre er det slik at når katastrofer skjer i ikke vestlige land uten vesentlige ofre fra vestlige land så får det dessverre ikke oppmerksomhet som tilsvarende katastrofe ville fått dersom det hadde skjeddi vestlige land. Jeg kan forstå at det var slik tidligere når "media verden" så annerledes ut. Mern i agens samfunn hvor informasjonen kan spres lynraskt via TV og internett er jo dette litt uforståelig. Hva er det som gjør en katastrofe med f.eks. 100 døde i USA så mye viktige en en tilsvarende katastrofe i f.eks. Kina?