Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Diverse

Hvorfor må noen alltid stilles ansvarlig?

For å unngå misforståelser, jeg synes det er svært trist det som har hendt Robin A. Vedvik Helmersen etter at han fikk takras i hodet og ble svært alvorlig skadet.

Når det er sagt så vil jeg si, som jeg har sagt så mange ganger før i tildigere innlegg, at jeg er så fryktelig lei av samfunnsutviklingen der noen alltid må stilles til ansvar for alle ulykker og feil som gjøres i samfunnet. I 2011 er det nemlig ikke akseptert lenger at feil og ulykker kan skje. Er det virkelig slik vi vil ha det? Et "feilfritt" amerikansk samfunn der man skal gå livredd rundt i frykt for å bli saksøkt?

I denne aktuelle saken fremstår jo huseier forøvrig som en av de mer ansvarsfulle gårdeiere som i det minste har forsøkt å iverata sitt ansvar for å unngå ras, noe han åpenbart ikke har gjort godt nok. Det er jo åpenbart at når hustakene i Oslo blir fulle av is så blir det kø hos dem som driver med liftutleie slik at det kan ta noe tid før isen blir fjernet. Dersom gårdeier forsøker selv eller sender noen opp på annen måte ender han opp med et nytt ansvar for å ikke sørge for nødvendig sikring for arbeiderne. En håpløs situasjon med andre ord.

Nå går jorden under!

Jeg tror den amerikanske dommedagsprofeten har helt rett i at jorden skal gå under i løpet av få måneder. Vi bader jo i nyheter åm jordskjelv, vulkan, tornado, sykloner og andre naturkatatrofer. Forøvrig startes det jo den ene krigen etter den andre der såkalte "internasjonale styrker" blander seg inn for å ivareta egne interesse mens Obama med Europeiske venner hyller seg selv for innsatsen.

Eller er det rett og slett slik verden alltid har fungert bare at den teknologiske utviklingen har ført til at verden har blitt mye mindre og vi får med oss alt som hender gjerne med direkte bilder av den mer grusomme karakter? Det er vel kanskje dette som er den reelle forklaringen. Men det er jo spennende å sitte å vente på dommedag da :-)

Hvis du er en av de blandt oss som er likeglad kan du glede deg over forbredelsene til Champions Leauge finalen og at vulkan asken sannsynligvis ikke vil legge noen demper på festen.

At alle andre gjør en ugjerning gjør det ikke mer riktig!

Omskjæring av gutter er kjønnslemlestelse på lik linje med omskjæring av jenter bare ikke med fullt like alvorlige konsekvenser. Det er dermed med forferdelse at jeg leser at ugjerningen nå forslås utført på norske sykehus på skatebetalernes regning for å unngå at det skjer i ukontrollerte former.

Det argumenteres med at dette er en eldgammel skikk både hos jøder og muslimer. Det gjør vel på ingen måte saken noe bedre at jødene også gjør det slik at vi ikke kan henge det på muslimknaggen...?

Hva så om det er lovlig over hele verden? Gjør det forbudt i Norge og straff de foreldrene som reiser til utlandet for å omskjære guttene likt med dem som reiser utenlasnds for å omskjære jenter. La Norge være et foregangsland slik vi ellers er så glad i å være. Om 50-100 år er dette uansett forbudt i hele den siviliserte verden og vil bli sidestilt mad andre syke religiøse skikker.

Gjøre fett om til muskler??

VG-nett har i dag en konstruktiv artikkel om forholdet mellom trening, sunnhet og vekt og poengterer at det ikke bare er fettprosenten til en person som er avgjørende for denne personens sin personlige helse. Dette beskrives med overskriften "tykk og sunn bedre enn tynn og utrent".

Sålangt er jeg relativt enig med VG men et stykke nede i artikkelen kommer artikkelens intervjuobjekt med den merkelige uttalelsen at fett kan gjøres om til muskler som han formulerer slik "Ved trening vil ofte noe av fettet omgjøres til muskler". Hva er dette for noe vrøvl? Dette er en vanlig oppfating av mange uten noe som helst kompetanse om trening og kosthold. Samtidig er dette noe "barnelærdommen" du får inn så fort du begynner med fysiks aktivitet i en organisert form dessuten gjøres man oppmerksom på dette gjentatte ganger i forskjellige varianter av slankeprogrammer på TV og i treningsmagasiner og lignende.

Når man gir såkalte ekspertutalelser til lsike artikler bør man i det minste ha lagt til side slike vanlige misoppfattelser om kosthold og trening. Alle "lærde" innen faget vedt svært godt at fett ikke kan omdannes til muskler. Fett kan forbrennes og nye muskler kan bygges ved tilførsel av proteiner via kosten.

Lenge leve takknemligheten!

Enkemannen til den Britiske kvinnen som døde, etter at hun falt i vannet i forbindlese med at båren skulle heises ned i redningsbåten fra cruiseskipet hun ble syk på, varsler nå at han vurderer søksmål etter ulykken. Dette til tross for at det ikke er sikkert at det var dette uhellet hun døde av.

Selv mener jeg at folk ikke eier skam når de skal saksøke noen som prøverå redde livet til dem selv eller sine kjære. Hva slags banalt samfunn er det vi er i ferd med å skape hvor det ikke skal være lov å gjøre feil? er det virkelig slik vi vil ha det? Selv foretrekker jeg å kunne gå på jobb uten å risikere søksmåpl for en liten personlig feil. Samtidig ønsker jeg at noen forsøker å redde livet mitt dersom jeg blir utsatt for en ulykke eller lignende og redningsmannskapet foretar seg handlinger de mener gir meg best mulig sjanse for å overleve og ikke det som gir dem minst mulighet for søksmål. Veldig ofte vil disse tingene henge sammen men langt i fra alltid.