Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Tør du å reise til Kongo etter dette?

Rettsaken i Kongo hvor nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French er tiltalt fremstår som et overtramp mot de tiltalte i forhold til menneskerettigheter. Selv påstår de tiltalte at de bare ble forsøkt ranet.

Saken har fått enorm mediaoppmerksomhet i Norge samt at Norge har stilt med representanter fra US i Kongo. Dette er forholdsvis uvanlig, normalt får slike saker liten oppmerksomhet i Norge. Jeg antar at de Kongolesike myndighetene faktisk har tatt seg selv litt i nakken i forhold til å iverata rettighetene til de tiltalte, dette til tross for at listen på brudd på menneskerettighetene er lang. Man kan bare tenke seg hvordan rettsaken ville ha utartet seg dersom saken ikke hadde fått den oppmerksomhet fra norsk side som den har fått.

Jeg er ihvertfall sikker på at det svært mye til før jeg klarer å la meg overtale til å reise til Kongo eller andre u-land i Afrika etter dette når jeg vet hva som venter meg dersom jeg skulle komme i politiets/ militærets søkelys. Tør du?