Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Ingen kan spå om fremtiden, spesielt ikke i dagens marked!

VG/Dine penger går i dag i en artikkel ut og anbefaler folk å kjøpe bolig nå og vente med å selge til våren. Dette begrunnes med at boligprisene historisk sett stiger utover første halvår.

Det er vel ganske bred enighet om at det norske boligmarkedet har et kunstig høyt prisnivå og at et større eller mindre krakk vil komme før eller siden. Samtidig er vi inne i en tid med økt arbeidsledighet og mye tyder på at betydelig flere vil bli arbeidsledige utover våren da mange bedrifter sliter med ettervirkninger av finanskrisen. En krise som forøvrig ikke er over selv om mye tyder på at vi har sett bunnen.

Ovenstående sett i sammenheng med den store privatøkonomiske risikoen det alltid vil medføre å kjøpe bolig før man har fått solgt gjør at jeg er overrasket at ett så antatt seriøst nettsted som "Dine penger" gir et så dristig råd. Jeg trodde normal forsiktighet var et av de fremste budskapene til slike tidskrifter?