Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Finans krise gir økt risiko for ulykker!

I dagens samfunn går det vel ikke en dag at det skjer en større ulykke i form av togkræsj, flykræsj, båthavari ( med påføllgende oljesøl) og ikke minst bilulykker. Jeg vil imidlertid påstå at finanskrisen har ført til vesentlig større ulykkesrisiko på grunn av at firma og privatpersoner se sitt snitt til å spare penger på redusert vedlikehold og sikkerhet.

På denne måten kan finanskrisen skape store konsekvenser langt utover den direkte innvirkningen på økonomien. For mange bedrifter og private finnes det ikke noe alternativer til å spare på vedlikeholdsuttgifter og sikkerhet. Spørsmålet er om samfunnet skal sette en stopper for alle som svikter på området for å unngå større katastrofer eller skal samfunnet godta dette i en periode i en slags aksept om at det er nødvendig for at samfunnet fortsatt skal gå rundt.

Samtidig skaper nye norske krav til ambulansepersonel fare for at titals ambulanser kan forsvinne i landet. Forstå det den som kan.