Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Ikke støtt Haiti!

Ja, jeg mener det faktisk. Nordmenn bør ikke gi pengestøtte til Haiti.

Hvilken umennskelig satan er du, tenker du sikkert nå. Det jeg imidlertid vil frem til er at den overfokus det er på Haiti i disse dager sett i forhold til andre tregedier og katastrofer rundt i verden, sørger for at Haiti får den pengestøtten de trenger. Jeg har da tsunamien i Asia for 5 år siden friskt i minne der hjelpeorganisasjonene etterpå måtte gå ut og be giverne om tillatelse til å bruke midlene på andre områder hvor det faktisk var bruk for mer penger.

Jeg mener med andre ord ikke at du skal la være å gi penger til u-hjlp/ nødhjelp. Jeg mener derimot at du bør prioritere andre prosjekter som ikke får medias oppmerksomhet på samme måte. Men dersom valget ditt står mellom Haiti og ingenting bør du selvfølgelig støte Haiti, det er jo langt i fra slik at de ikke trenger hjelp.