Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Uforutsigbarhet gir mennesket nødvendig stimuli!

De siste dagers hendelser i Norge i form av flom og bortfall av mobilnettet har skapt store overskrifter i media. Telenor brukte hele 18 timer på å få tilbake mobilnettet og stadig flere mennekser må evakuere hjemmene sine på grunn av flommen.

For all del, det å miste hjemmet sitt på denne måten er selvfølgelig ingen hyggelig opplevelse og de økonomiske konsekvensene er stor både for enkeltpersoner og hele samfunnet. Det er selvfølgelig fortvilende å ikke ha mobildekning når du absolutt trenger det og tar det som en selvfølge at du har det.

For 20 år siden var mobildekning en teknologi forbeholdt de få og var kun mobil i form av slepbare kofferter. Da bør vi klare oss uten dette i 18 timer i dag når vi klarte oss så og si helt uten det for 20 år siden. Istedenfor er det nærmest erklært nasjonal krise og Telenor blir satt til veggs. Når det gjelder flommen så er dette en naturlig hendelse som har skjedd opp igjennom alle tider. Selvfølgelig trist for dem som rammes men helt naturlig.

Den bestrebelsen etter det feilfrie og perfekte samfunnet vi ser i slike sammenhenger tror jeg fort kan slå tilbake på menneskeheten. Jeg tror vi allerede har sett starten på dette i stadig økte forekomster av psykiske lidelser som angst og depresjon. Menneskets natur er forberedt på å jevnlig utsettes for farer og mer eller mindre tragiske hendelser. Dersom verden blir for feilfritt tror jeg rett og slett livet blir for kjedelig hvor et "behov" for farer blir understimulert med påfølgende eksplosjon av psykiske lidelser.